Claro
Data Prêmio Nome completo Numero de celular
6/12/2014 R$ 4.000,00 MARCELO BEZERRA DA SILVA 61-9399-xxxx
29/11/2014 R$ 4.000,00 LUCI BATISTA DIAS 62-9186-xxxx
22/11/2014 R$ 4.000,00 JANAINE DA SILVA SALES 219-6666-xxxx
15/11/2014 R$ 4.000,00 WALESKA MARQUES MONTEIRO 219-6879-xxxx
8/11/2014 R$ 4.000,00 CICERA ANTONIA FERREIRA PEREIRA 88-9327-xxxx
1/11/2014 R$ 4.000,00 ALANE MORAIS PEREIRA 62-9411-xxxx
25/10/2014 R$ 4.000,00 DAIANA SILVA ALVES 169-9373-xxxx
18/10/2014 R$ 4.000,00 MARTA MARIA OLIVEIRA MONCAO 88-9302-xxxx
11/10/2014 R$ 4.000,00 NELCI DE FATIMA LOPES 35-8459-xxxx
4/10/2014 R$ 4.000,00 JULIANE SOARES PORCIUNCULA 53-9143-xxxx
27/9/2014 R$ 4.000,00 TIAGO JOSE SANTANA DE SOUZA 71-8280-xxxx
20/9/2014 R$ 4.000,00 THIAGO PIRES DA SILVA 219-7339-xxxx
13/9/2014 R$ 4.000,00 MARIA TERESA ROLIM ROSA 119-9171-xxxx
6/9/2014 R$ 4.000,00 HERLON PEDRO PINTO RIBEIRO 84-9496-xxxx
30/8/2014 R$ 4.000,00 MARTIM LUIZ XAVIER 189-9132-xxxx
23/8/2014 R$ 4.000,00 DENISE LOREN RIBEIRO 189-9129-xxxx
16/8/2014 R$ 4.000,00 VANESSA MICHELI DE AGUIAR CARLOMAGNO 179-9237-xxxx
9/8/2014 R$ 4.000,00 EDINALVA SANTOS 139-9184-xxxx
2/8/2014 R$ 25.000,00 CARMILENE INACIO SAMPAIO SILVA 85-9126-xxxx
7/6/2014 R$ 25.000,00 JOSE RONALDO DE SOUZA LIMA 88-9288-xxxx
5/4/2014 R$ 25.000,00 CARLOS HENRIQUE GONCALVES 169-9379-xxxx
29/1/2014 R$ 25.000,00 GEORGIA LIMAS SILVA 34-8402-xxxx
30/10/2013 R$ 25.000,00 ADINEIA HENIGE DE OLIVEIRA 229-9256-xxxx
25/9/2013 R$ 25.000,00 SIMONE FAGUNDES DE AMORIM 51-9134-xxxx
28/8/2013 R$ 25.000,00 NILDA MARIA FREIRES DE MOURA 164-1721-xxxx
X

DEBUGGER: